Over portfolios
Competenties in beeld.

Portfolio en competentiegericht onderwijs.
De laatste jaren is een toenemende belangstelling te constateren voor competentieontwikkeling. Kennisoverdracht wordt steeds minder gezien als het hoofddoel van het onderwijs. Het onderwijs moet er op gericht zijn leerlingen op te leiden tot competente mensen. Dit wil zeggen mensen die in staat zijn om in situaties die daarom vragen de juiste kennis en vaardigheden in te zetten en een gepaste attitude aan te nemen. Die belangstelling voor competentieontwikkeling doet recht aan de constatering dat kennis beperkt houdbaar is en dat de wereld snel verandert, ook de beroepenwereld en dat instelling, vaardigheden en inschatting van de situatie belangrijk zijn voor het functioneren van mensen in de samenleving. 
 
VMBO
Belangstelling voor competentieontwikkeling is vooral te constateren in de HBO- en ROC-wereld maar in toenemende mate ook in het VMBO. Ook in het algemeen vormend onderwijs bestaat belangstelling voor competentiegericht onderwijs, hoewel die nog wat minder zichtbaar is dan in het beroepsonderwijs. Competentiegericht onderwijs kan slechts goed functioneren als de lerende daar zelf verantwoordelijk voor is.
Sterker nog:  het kunnen inschatten van de eigen sterke en zwakke punten is een essentiŽle competentie voor het functioneren in de samenleving. Het is daarom niet toevallig dat de aandacht voor competentiegericht leren samenvalt met het groeiend besef, dat de lerende verantwoordelijk moet zijn voor het eigen leerproces.

 

 

Ervaring
Het is, zeker in kringen van beroepsonderwijs, geen vraag meer of het onderwijs competentiegericht moet worden, maar wťl is de vraag hoe competentiegericht onderwijs vorm gegeven moet worden. Hoe is het mogelijk de lerende het stuur in handen te geven? Hoe is dat te rijmen met de opleidingseisen die er zijn? Hoe is het leerproces te sturen en te volgen? KPC Groep heeft inmiddels grote ervaring met deze problematiek en het begeleiden van scholen en schoolbesturen op deze ingeslagen weg. ( bijvoorbeeld: Slash 21, Wittering.nl en Sint Lucas )
In het kader van deze vragen zijn veel instellingen momenteel bezig met het onderzoek naar portfolio of het invoeren daarvan.
Het portfolio zou een instrument moeten zijn om de leerling meer verantwoordelijkheid te geven voor het eigen leerproces, om het eigen leerproces te sturen. Tegelijkertijd zou het portfolio een registratie moeten zijn van de stand van zaken t.a.v. de competentieontwikkeling. In het portfolio moet te zien zijn welk niveau van competentie een leerling/student heeft bereikt. Daarvan zouden bewijsstukken in het portfolio opgenomen moeten worden. Ook zou in het portfolio het proces van competentieontwikkeling te volgen moeten zijn. In het portfolio laat een student/leerling zien hoe hij werkt aan de eigen competenties.


  Home

  Over Portfolio4u
      Over portfolio's
      Waarom een portfolio?
      Geschiedenis Portfolio4u
      Waarom Portfolio4u?
      Wie zijn Portfolio4u?

  Hoe werkt Portfolio4u

  Voordelen Portfolio4u

  Structuur Portfolio4u

  

  Contact

  Nieuws

  Naar je eigen portfolio