Wie zijn Portfolio4u?

Achter Portfolio4u staan een aantal gerenommeerde namen.

KPC Groep en Portfolio4u

KPC Groep: kennis van leren
Vanuit 's-Hertogenbosch verbeteren ruim honderd adviseurs het rendement van onze opdrachtgevers door de leerprocessen van individuen en organisaties te verbeteren. Dat doen we door het lerend vermogen te versterken en het beste te halen uit de kennis en expertise die al aanwezig is. KPC Groep is ISO 9001 gecertificeerd en opereert zonder winstoogmerk.
Innovatief en praktisch
KPC Groep is een 'innovatie-instituut'. In opdracht van het Ministerie van OCenW verzorgen we jaarlijks een fors aantal research-projecten in het kader van onderwijsvernieuwingen. De inzichten die hieruit voortvloeien, toetsen we eerst in de praktijk en zijn daarna beschikbaar voor al onze opdrachtgevers. Een continu trainings- en opleidingsprogramma houdt onze medewerkers up-to-date. Kennis en inzicht zijn immers het fundament van onze organisatie. Maar kennis en inzicht in leerprocessen heeft pas echt toegevoegde waarde in combinatie met een flinke dosis ervaring. KPC Groep heeft die ervaring. Al meer dan vijftig jaar adviseren we overheden, instellingen voor onderwijs en opleiding, bedrijven en non-profit instellingen.

Visie op leren
We leven in een kennisintensieve economie. Maar we hebben allang niet meer genoeg aan kennis alleen. Het gaat steeds meer om het vermogen om te leren, zodat mensen zich makkelijker aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Of liever nog: zelf het initiatief nemen voor vernieuwing. Binnen het onderwijs krijgt deze veranderende behoefte steeds meer invloed. Scholen geven vorm aan onderwijs gericht op zelfstandig lerende leerlingen. Het klassikaal 'stapelen van kennis' is bijna geschiedenis. We spreken niet meer over onderwijzen, maar over leren; over het vermogen om persoonlijke kennis te structureren. Inzicht verwerven, daar gaat het om.
Bedrijven, instellingen en overheden maken optimaal gebruik van hun ‘menselijk kapitaal’ door lerende organisaties te creëren. De kwaliteit van het menselijk kapitaal is daarbij van doorslaggevende betekenis.
Het concurrentievoordeel ligt in het effectief beheer van dat kapitaal. En daarmee zijn hoge rendementen te behalen.

U vindt KPC Groep:
Kooikersweg 2
Postbus 482, 5201 AL 's-Hertogenbosch
telefoon: 073 6247 247
fax: 073 6247 294
email: [email protected]
website: www.kpcgroep.nl

 

 

Portfolio4u

Portfolio4u is een zelfstandig opererende organisatie die is gevestigd op het Science park van de Universiteit van Amsterdam.
 Het Portfolio4u team bestaat uit specialisten die elk op hun eigen vakgebied hun sporen hebben verdiend en nu gezamenlijk aan nieuwe uitdagingen werken. Portfolio4u concentreert zich op de Nederlandse en internationale onderwijswereld en zal daar met het digitaal portfolio een nieuwe dimensie aan toevoegen.  


U vindt Portfolio4u op:

Portfolio4u b.v.
Kruislaan 400
1098 SM  Amsterdam
T 020 8884840
F 020 8884001
M 06 54730925
email: [email protected]
website: www.portfolio4u.nl


  Home

  Over Portfolio4u
      Over portfolio's
      Waarom een portfolio?
      Geschiedenis Portfolio4u
      Waarom Portfolio4u?
      Wie zijn Portfolio4u?

  Hoe werkt Portfolio4u

  Voordelen Portfolio4u

  Structuur Portfolio4u

  

  Contact

  Nieuws

  Naar je eigen portfolio