Over Portfolio4u

Een digitaal portfolio is een verzameling van zichtbare resultaten van de ontwikkeling van een leerling, dan wel een presentatie van wie de leerling is en wat hij/zij kan. In het onderwijs ligt het uiteraard voor de hand zo'n digitaal portfolio te koppelen aan competentieontwikkeling en het behalen van leerdoelen. Het gebruik van een digitaal portfolio is dan een bewijsvoering van of legitimering voor het competent zijn op bepaalde terreinen. Met andere woorden: een digitaal portfolio is een elektronische map, waarin de leerling laat zien wie hij of zij is, wat hij of zij wil, wat hij of zij kan en hoe hij of zij dat tot dusverre heeft bereikt.

Een digitaal portfolio kan gebruikt worden als reflectie op het geleerde. Hierdoor kunnen leerlingen zelfstandig invloed uitoefenen op hun leerproces: ze bepalen zelf (in overleg met de docenten) wat wel en niet in het portfolio wordt opgenomen. Het werken met een digitaal portfolio maakt het mogelijk met leerlingen een individueel traject op te zetten en te evalueren. Daarnaast kan een digitaal portfolio een procesbewaker zijn. Een digitaal portfolio geeft namelijk ook inzicht in het proces van persoonlijke groei: het is een voortgangsrapportage. 

 

KPC Groep heeft in nauwe samenwerking met haar partner Portfolio4u ('Portfolio for you') een digitaal portfolio ontwikkeld, dat geheel naar de wensen van een school kan worden aangepast. Het is gebaseerd op de modernste onderwijskundige en didactische opvattingen en is gegarandeerd voor grote groepen leerlingen in te zetten. Portfolio4u is een geavanceerd elektronisch opslagsysteem waarin de leerling laat zien wat hij of zij kan. Het biedt alle voordelen van digitale gegevensopslag en geeft concreet vorm aan competentiegericht onderwijs.

-- Portfolio altijd en overal beschikbaar

-- Software is aan te passen aan de specifieke wensen van de school

-- Geen technisch beheer nodig

-- Inclusief advies en begeleiding

Voor een onderwijsinstelling betekent Portfolio4u het snel en eenvoudig kunnen realiseren van een digitaal educatief middel, als aanvulling op het reguliere onderwijsaanbod.


  Home

  Over Portfolio4u
      Over portfolio's
      Waarom een portfolio?
      Geschiedenis Portfolio4u
      Waarom Portfolio4u?
      Wie zijn Portfolio4u?

  Hoe werkt Portfolio4u

  Voordelen Portfolio4u

  Structuur Portfolio4u

  

  Contact

  Nieuws

  Naar je eigen portfolio