Waarom een portfolio?

“Ik hou ervan om mijzelf te laten zien, wat ik gedaan heb, het gaat over mij”. Dat is het basisgevoel van een portfoliohouder. “Weten hoe je iets weet” - metacognitieve associatie - is de kern van een portfolio.

Door de inzet van portfolio’s kan de betrokkenheid bij het leerproces hoger zijn. De student geeft tenslotte een eigen weergave van zijn ontwikkelingen in de portfolio en wordt hierin aangestuurd door het opleidingsinstituut.

Een portfolio is daarmee een stuk gereedschap dat je kunt gebruiken tijdens een discussie tussen student en docent en voor het tonen van de opgedane vaardigheden tijdens een schoolperiode.

 
Waarom een digitaal portfolio?

Er zijn heel wat steekhoudende argumenten te vinden, waarom een digitaal portfolio te prefereren is boven een papieren portfolio. De meest in het oog springende zijn echter wel:
1. de geringe fysieke omvang ten opzichte van een papieren versie.
2. het gemakkelijk up to date kunnen houden van de digitale versie.
3. grote toegankelijkheid voor beoordelaars en geïnteresseerden
4. mogelijkheid om simpel meerdere, actuele kopieën te maken en verstrekken.
5. mogelijk gebruik bij doorstroming en sollicitaties. (overdraagbaarheid)

Met dit in het achterhoofd heef KPC Groep in nauwe samenwerking met haar partner Portfolio4u, een digitaal portfolio ontwikkeld.
Een portfolio dat geheel naar de wensen van een school kan worden aangepast. Dat bovendien is gebaseerd op de modernste onderwijskundige en didactische opvattingen. En gegarandeerd voor grote groepen leerlingen of studenten is in te zetten.

  Home

  Over Portfolio4u
      Over portfolio's
      Waarom een portfolio?
      Geschiedenis Portfolio4u
      Waarom Portfolio4u?
      Wie zijn Portfolio4u?

  Hoe werkt Portfolio4u

  Voordelen Portfolio4u

  Structuur Portfolio4u

  

  Contact

  Nieuws

  Naar je eigen portfolio