Waarom Portfolio4u en KPC Groep?

De beslissing om met  Portfolio4u te gaan werken is een onderwijskundige keuze die zorgvuldig gemaakt moet worden. Het is belangrijk vast te stellen op welke manier Portfolio4u gebruikt kan gaan worden, welke eisen aan Portfolio4u kunnen worden gesteld, welke kerncompetenties in uw Portfolio4u centraal zullen staan, hoe het begeleidingsproces wordt georganiseerd, wie zeggenschap heeft over welke delen van het digitaal portfolio enz. Talloze keuzes en combinaties van keuzes zijn mogelijk. Afhankelijk van de onderwijskundige keuzes kan Portfolio4u grotendeels op maat worden gemaakt.

Het in gebruik nemen van een digitaal portfolio is een kostbare zaak. Daarom is een keus voor Portfolio4u een verantwoorde keus.
KPC Groep kiest voor Portfolio4u omdat zij zaken als privacy van school en leerling, continu´teit van het digitaal portfolio en schaalbaarheid van het product bijzonder belangrijk acht.

Nu moet het digitaal portfolio in de onderwijspraktijk worden ge´mplementeerd. Leerlingen en begeleiders moeten met Portfolio4u leren werken. Het gebruiken van Portfolio4u is echter zo eenvoudig, dat iedereen, zowel digibeet als wizzkid dit binnen 30 minuten onder de knie heeft.

 

 

In tegenstelling tot de meeste ander digitale portfolio`s vereist implementatie dus vooral onderwijskundige bekwaamheden van begeleiders . Hierbij kunnen de ervaren specialisten van de KPC groep u de helpende hand bieden, door samen met u dit traject op te zetten en uit te voeren. (stapsgewijs en gefaseerd wordt competentiegericht onderwijs verankerd binnen uw school)

Portfolio4u wordt ingezet op een wijze die eigenlijk voor alle digitale portfolioĺs zou moeten gelden:
Vanzelfsprekend, maar op de achtergrond, aanwezig. Geheel ten dienste van het primaire proces en zonder extra werkdruk voor docent en leerling.


  Home

  Over Portfolio4u
      Over portfolio's
      Waarom een portfolio?
      Geschiedenis Portfolio4u
      Waarom Portfolio4u?
      Wie zijn Portfolio4u?

  Hoe werkt Portfolio4u

  Voordelen Portfolio4u

  Structuur Portfolio4u

  

  Contact

  Nieuws

  Naar je eigen portfolio