Hoe werkt Portfolio4u?

Met Portfolio4u krijgt iedere student de mogelijkheid zijn werkopdrachten online in zijn eigen portfolio te zetten. Dit afgeschermde gedeelte op het internet is toegankelijk voor de student en de docent. Portfolio4u biedt de mogelijkheid tot interactie tussen student en docent, de docent kan het werk van de student bekijken en beoordelen.

Portfolio4u is ook toegankelijk voor ouders, familie en vrienden, zodat zij op een leuke manier betrokken worden bij de ontwikkeling van de student.

De indeling en de vormgeving van de portfolio is flexibel en kan in lijn gebracht worden met de huisstijl van de onderwijsinstelling. 

De techniek achter Portfolio4u

Portfolio4u is een online portfoliosysteem waarbij u niets zelf hoeft te installeren. Portfolio4u is een internetdienst die u volgens het ASP model wordt aangeboden. ASP staat voor Application Service Provider. Een ASP provider biedt softwareoplossingen aan via internet zonder dat daarbij iets ge´nstalleerd hoeft te worden aan de zijde van de klant. Dat betekent dat de gebruiker via een internet browser en een juiste inlogcode direct toegang heeft tot Portfolio4u, onafhankelijk van plaats en tijd. Portfolio4u zorgt ook voor de dagelijkse backup van de in portfolio aanwezige gegevens en verzorgt het volledige beheer over de Portfolio4u webservers.

Portfolio4u beschikt over eigen serverpark, volledig afgeschermd en optimaal beveiligd tegen brand, inbraak en stroomuitval (UPC en Dieselgenerator). De Portfolio4u servers staan met een supersnelle verbinding rechtstreeks aangesloten op de Amsterdam Internet Xchange waardoor de best mogelijke verbinding tot stand wordt gebracht met de Backbone van het internet.

Portfolio4u is een product dat gebaseerd is op IBM software technologie. Daardoor heeft u als gebruiker ook direct de garantie dat de techniek wereldwijd ondersteund en doorontwikkeld wordt. Portfolio4u is een IBM Business Partner.


 


  Home

  Over Portfolio4u

  Hoe werkt Portfolio4u

  Voordelen Portfolio4u

  Structuur Portfolio4u

  

  Contact

  Nieuws

  Naar je eigen portfolio

  Helpdesk